Talent stopt niet bij 25.

In deze dagen zou ik niet graag “war for talent” gebruiken om de krapte op de arbeidsmarkt te beschrijven. We hebben iets heel wezenlijks aan de hand, waarvan we alleen maar kunnen hopen dat dit vroeg of laat stopt.

Ik loop al een tijdje mee in de HR-arena en ik heb al heel wat golven opgemerkt; tekorten aan mensen, gevolgd door ontslagen en reorganisaties enzovoort, tot de volgende kwam. HR volgde de golven en zat ofwel in de aanwervings- of de ontslagmodus.

De huidige golf heeft meer het karakter van een tsunami. Hij blijft maar komen en wordt steeds sterker en hoger en lijkt eindeloos. En de krapte op de arbeidsmarkt zal naar verwachting nog wel een tijdje aanhouden.

Dit dwingt ons om ons aan te passen en wendbaarder en creatiever te zijn dan ooit tevoren. In het bedrijf dat ik help leiden, proberen we hetzelfde te doen. We hebben programma’s voor jong talent om nieuwkomers op te leiden, maar ook omscholingsprogramma’s voor mensen die al langer werkzaam zijn, want talentontwikkeling kent geen leeftijdsgrens.

Maar er worden ook creatievere manieren onderzocht en toegepast, zoals samenwerking zoeken met andere sectoren waar er een overschot kan zijn, om gezamenlijk uitdagingen op te lossen. Of het aannemen van “tweede-golf talent”; zeer intelligente en gemotiveerde mensen die om wat voor redenen dan ook hun thuisland hebben moeten verlaten en hen omscholen en zo ondersteunen in een nieuwe toekomst. Goed voor hen, voor de samenleving en voor ons bedrijf.

Bij al deze versterkte aandacht voor aanwerving mag het behoud van personeel niet uit het oog worden verloren. Zorgen voor onze mensen en hen helpen zich te ontwikkelen is de gemakkelijkste manier om arbeidskrachten te garanderen. En zij verdienen het, want zij zijn het die elke dag in de frontlinie staan en diensten verlenen.

In het algemeen moeten we allemaal wendbaarder en voortdurend creatief zijn. Meer dan ooit tevoren. En dat opent ook nieuwe mogelijkheden voor HR om buiten de gebaande paden te treden en nieuwe manieren van denken en werken te verkennen en te ontwikkelen.

Picture Bas Ossewaarde

Door Bas Ossewaarde op 1 maart 2022