Harmoniseren is geen harmonie.

Harmoniseren is geen harmonie. Harmonisatie is, naar mijn mening, een mythe. En dat om een onbekende reden voor mij.

We harmoniseren op dagelijkse basis als je erover nadenkt. Om een aantal voorbeelden te noemen; we harmoniseren mensen bij het opbouwen van professionele of privé-relaties. We harmoniseren dagelijks andere samenwerkingsverbanden. En zelfs onze kinderen doen dit – net als wij – (on)instinctief ook.

Wanneer het echter gaat om het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, lijkt het alsof alle betrokken partijen nerveus worden. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is, want in principe is harmoniseren in essentie altijd hetzelfde.

Ik definieer harmoniseren als het vinden van een manier om meerdere belangen op één lijn te brengen. Alle succesvolle relaties hebben hier een manier voor gevonden om er mee om te gaan.  Wanneer dat niet het geval is, eindigen deze relaties in conflicten, echtscheidingen, ruzies, rechtszaken of oorlog.

De verstandigen onder ons (wat uiteraard de meerderheid is) weten hiermee om te gaan en vermijden ruzies en conflicten en moedigen juist aan tot opbouw.

De redenering hierachter is niet onduidelijk; geen enkel individu geniet van een conflict, alle individuen zijn juist gebaat bij harmonie. Maar toch, we hebben deze conflicten nog steeds. Het lijkt alsof we ze niet kunnen vermijden.

Hoe ga ik hiermee om? Voor mij is wederzijds begrip de sleutel tot succes bij harmoniseren. In elke discussie gaat het mij in de eerste plaats om het belang van de andere partij.  Als het belang van de andere partij ook mijn belang is, zullen we het proces tot harmoniseren als gemakkelijk en voorspoedig ervaren.

Om het in andere woorden te benoemen; als jij om mij geeft, dan geef ik ook om jou. Wat in essentie de basis is voor elke goede relatie – zowel zakelijk als privé.

Harmoniseren is geen harmonie. - Bas Ossewaarde

Door Bas Ossewaarde op 5 april 2022