Project omschrijving

Harmoniseren is geen harmonie.

Harmonisatie is, naar mijn mening, een mythe. En om een onbekende reden. 

Wij harmoniseren dagelijks mensen bij het opbouwen van professionele of privé-relaties, wij harmoniseren dagelijks andere samenwerkingsverbanden, onze kinderen doen dit – net als wij – (on)instinctief ook.

Wanneer het gaat om het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden, worden alle betrokken partijen nerveus. Terwijl het principe in essentie hetzelfde is. 

Harmoniseren is een manier vinden om meerdere belangen op één lijn te brengen. Alle succesvolle relaties hebben een manier gevonden om hiermee om te gaan.  De andere eindigen in conflicten, echtscheiding, rechtszaken of oorlog.

De verstandigen onder ons (de meerderheid) gaan hiermee om en vermijden ruzies en moedigen aan tot opbouw.

De redenering hierachter is duidelijk; geen enkel individu geniet van een conflict, alle individuen zijn gebaat bij harmonie. Maar toch we hebben deze conflicten nog steeds.

Voor mij is wederzijds begrip de sleutel. In elke discussie gaat het mij in de eerste plaats om het belang van de andere partij.  Als het belang van de andere partij mijn belang is, zullen we gemakkelijk tot harmoniseren.

Met andere woorden: als jij om mij geeft, geef ik om jou. De basis voor elke goede relatie.

Door Bas Ossewaarde op 5 april 2022