Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden gaat gepaard met grote uitdagingen en raakt zowel werknemers als werkgevers. In deze video leggen wij uit welke uitdagingen je als bedrijf kunt tegenkomen en hoe wij te werk gaan om een dergelijk proces te begeleiden.

Harmonisation, hier is waarom.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is een hot item geworden, als gevolg van een toename van de fusie- en overnameactiviteiten in vergelijking met het afgelopen jaar. Het kan lastig en tijdrovend zijn om duidelijkheid over de veranderingen te scheppen voor de betrokkenen. Vandaar het belang van stapsgewijze begeleiding op maat.

De uitdaging voor organisaties is ervoor te zorgen dat de kosten die gepaard gaan met de harmonisatie worden berekend, evenals de individuele effecten voor de beloningspakketten van de werknemers. Vaak is er veel onduidelijkheid over de optredende kosten bij het samenvoegen van verschillende beloningspakketten.

Werknemers kunnen vragen of zorgen hebben over de komende veranderingen in hun persoonlijke beloningspakket en willen zich betrokken voelen bij zaken die hun organisatie aangaan. Voor een goede afstemming is communicatie op individueel niveau over de wijzigingen in het beloningspakket cruciaal.

Hoe we helpen.

Wij bieden begeleiding tijdens het harmonisatieproces. Eerst selecteren we samen de arbeidsvoorwaarden die het nieuwe beloningspakket vormen. Na het selecteren van de nieuwe voorwaarden gebruiken we data-gedreven scenario’s om verschillende kosten en baten van de harmonisatie te berekenen. Deze scenario’s geven een duidelijk beeld van de korte- en langetermijneffecten en dragen bij aan het nemen van een weloverwogen beslissing.

De manier waarop wij onze klanten helpen bij het effectief communiceren naar hun werknemers over een harmonisatie is door voor elke werknemer een individueel overzicht te genereren. Dit overzicht bevat een samenvatting van de arbeidsvoorwaarden die door de harmonisatie worden beïnvloed, inclusief de geldelijke verandering van vóór en na de harmonisatie. Het overzicht kan ook een persoonlijk bericht bevatten van een afdeling binnen de organisatie, zoals HR, of aanvullende informatie over de harmonisatie. Dit versterkt werkgevers in hun beloningscommunicatie en ontlast HR van taken als het samenstellen van persoonlijke verklaringen en het één voor één informeren van werknemers.

Benieuwd hoe we jouw organisatie kunnen ondersteunen? Lees hier verder of plan dan snel een verkennend gesprek!