HomeDefinitie werkgeverslasten
Heb je een andere vraag?
Afdrukken

Definitie werkgeverslasten

In de werkgeverslasten zijn het bruto salaris inclusief salaristoelagen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenpremies, SV- en ziektekostenpremies, bruto en netto vergoedingen opgenomen.

Welke toelagen en vergoedingen het precies zijn hangt af van de specifieke inrichting. Raadpleeg hiervoor het model in Imagine.