Wat is een TRS?

Total Reward Statement

Een van de manieren om te communiceren en je werknemers te informeren over hun beloningspakket, is door gebruik te maken van een Total Reward Statement, kortweg TRS (voorheen Employee Benefit Statement of EBS). Een TRS geeft een gedetailleerd overzicht van de door de werkgever aangeboden beloningen. Dit overzicht bevat een combinatie van financiële en niet-financiële arbeidsvoorwaarden, aan de hand waarvan de totale waarde van de beloningen wordt berekend/bepaald. Simpel gezegd: een tool om je werknemers alles te leren wat ze moeten weten over hun beloningspakket.

Eerder onderzoek wees uit dat het aanbieden van een TRS het bewustzijn of de kennis van een werknemer vergroot over de arbeidsvoorwaarden waaruit het totale beloningspakket bestaat. Door het talent te informeren over de verschillende (soms minder zichtbare en ondergewaardeerde) beloningselementen, helpt de TRS de werknemer om tot een beter begrip te komen van de samenstelling en de waarde van de beloningen. Door de hogere kennis verhoogt een TRS ook de waardering van de werknemer voor het totale beloningspakket. Bovendien is de tevredenheid van werknemers over hun beloningspakket hoger, wanneer een groter aantal componenten wordt gebruikt in het TRS.

Een TRS implementeren

Organisaties moeten kiezen welke beloningselementen zij willen opnemen in hun TRS. Elementen als het basissalaris worden bijna altijd opgenomen, omdat deze makkelijk in financiële waarde uit te drukken zijn. Dit is echter niet het geval voor alle arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld hiervan is het element Opleiding en Ontwikkeling; die wordt vaak vergeten in het TRS. In het kader van de behoefte aan inzetbaarheid en langere loopbanen zouden werkgevers echter kunnen overwegen om dit niet-monetaire element op te nemen. Hetzelfde geldt voor andere elementen die tot het domein “Nieuwe Manieren van Werken” behoren – zoals flexibel werken en werken op afstand. Het benadrukken van deze elementen kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent.

Er zijn ook wat praktische zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij de implementatie van een TRS. Zaken om rekening mee te houden zijn:

  • Hoe toegang te krijgen tot interne gegevens en interne HR-systemen, met behoud van de normen voor gegevensbeveiliging;
  • Hoe de betrouwbaarheid van het systeem te garanderen en hoe (gevoelige) gegevens van werknemers te verzamelen en te verwerken;
  • Hoe de TRS en het portaal kunnen worden aangepast met aangepaste branding, gepersonaliseerde berichten en bedrijfsupdates.

Een TRS implementeren

Organisaties moeten kiezen welke beloningselementen zij willen opnemen in hun TRS. Elementen als het basissalaris worden bijna altijd opgenomen, omdat deze makkelijk in financiële waarde uit te drukken zijn. Dit is echter niet het geval voor alle arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld hiervan is het element Opleiding en Ontwikkeling; die wordt vaak vergeten in het TRS. In het kader van de behoefte aan inzetbaarheid en langere loopbanen zouden werkgevers echter kunnen overwegen om dit niet-monetaire element op te nemen. Hetzelfde geldt voor andere elementen die tot het domein “Nieuwe Manieren van Werken” behoren – zoals flexibel werken en werken op afstand. Het benadrukken van deze elementen kan helpen bij het aantrekken en behouden van talent.

Er zijn ook wat praktische zaken waarmee rekening gehouden moet worden bij de implementatie van een TRS. Zaken om rekening mee te houden zijn:

  • Hoe toegang te krijgen tot interne gegevens en interne HR-systemen, met behoud van de normen voor gegevensbeveiliging;
  • Hoe de betrouwbaarheid van het systeem te garanderen en hoe (gevoelige) gegevens van werknemers te verzamelen en te verwerken;
  • Hoe de TRS en het portaal kunnen worden aangepast met aangepaste branding, gepersonaliseerde berichten en bedrijfsupdates.

Is het succesvol?

Bij alle fancy en opkomende tools is het belangrijk om het succespercentage en de resultaten die het oplevert te meten. In het onderzoek van Vlerick werd aan HR-afdelingen gevraagd of de implementatie van het Total Reward Statement het inzicht van hun werknemers in het beloningspakket heeft vergroot en zo ja, in welke mate. 35% van de respondenten gaf aan dat de TRS de kennis en het begrip van hun werknemers aanzienlijk deed toenemen, waar 59% van de respondenten geloofde dat hun werknemers het verloningspakket iets beter begrepen. Slechts 8% van de respondenten was van mening dat de invoering van het TRS geen (positief) effect had.

Ben jij benieuwd hoe dit eruit ziet na implementatie in onze interactieve, online portal, Inspire? Neem dan een kijkje in onze digitale demo omgeving. Of vraag direct een gratis demo aan waarin een van onze consultants je door alle in’s en out’s van Reward Management leidt!

Source: Van Steerthem, A., Baeten, X., & Van Hove, M. (2021). Total Reward Statements: How to maximise the potential? Insights into the added value of Total Reward Statements in reward communication. Vlerick Business School.