Een praktische gids voor moderne werkgevers

Je biedt medewerkers een mooi pakket aan arbeidsvoorwaarden en extra’s. Bovendien geef je medewerkers mooie keuzemogelijkheden om hun arbeidsvoorwaardenpakket naar smaak in te richten. Heel goed! Het totale pakket aan reward dat je medewerkers biedt, kan hen motiveren en zorgen dat ze zich gewaardeerd voelen. Niet alleen harde zaken als beloning en pensioenregelingen zijn daarin belangrijk, maar óók zachtere aspecten als ontwikkelmogelijkheden of regelingen voor een goede werk-privébalans.

In dit e-book helpen we de communicatie van reward naar je eigen medewerkers in praktijk te brengen. Hoe groot of klein de organisatie ook is. Of het nou gaat om simpele veranderingen in beloning, of complexere opzetten van een (nieuw) arbeidsvoorwaardenbeleid. Dit e-book leid je door alle praktische stappen om je eigen reward communicatie te realiseren.

Vraag een exemplaar aan.