Luctor et Emergo

Veel werkgevers en werknemers worstelen met het vraagstuk van de veilige werkplek in deze bizarre Corona tijden.

En dat is geen Nederlands probleem, ik ben zakelijk veel in Europa onderweg en merk dat dit overal als een probleem wordt ervaren.

Vanuit werkgeversperspectief vind ik het persoonlijk van zeer groot belang dat er vrijheid van keuze is voor de werknemers, hoe graag ik hen ook ‘live’ weer op de werkvloer zou verwelkomen. Los van het feit dat ik deze echte contacten node mis, heeft dat ook een zakelijke kant. Teams floreren beter als men elkaar ook daadwerkelijk kan ontmoeten; dit bevordert de teamspirit, de creativiteit en de verbondenheid.

En ook de werknemers zelf zijn het beu om (alleen maar) thuis te werken, ook zij missen de persoonlijke contacten, de momenten bij de koffiemachine etc. Maar, men wil ook veilig werken. Sommigen vragen of het hele team wel gevaccineerd is – werkgevers weten dat niet en kunnen/willen die informatie ook niet afdwingen.

Al met al een worsteling voor vele bedrijven en hun werknemers om vorm te (gaan) geven aan het nieuwe normaal. Wel zijn we het er vrijwel unaniem over eens dat deze pandemie ons ook geleerd heeft dat er meer op afstand mogelijk is dan wat velen altijd dachten.

Maar er lijkt ook consensus dat een mix van afstand-werken en fysiek teamwork de toekomst zal zijn; in welke verhoudingen daar lopen de meningen nogal over uiteen. Daar is nationaal noch internationaal een duidelijke lijn in te ontdekken.

De tweedeling die er dreigt te ontstaan tussen wel en niet gevaccineerden is in de maatschappij al zichtbaar aan het worden en zal hopelijk niet manifester worden en zeker niet overslaan naar het werkgevers/werknemers landschap.

Het onder controle krijgen van de effecten van de pandemie is een collectieve verantwoordelijkheid en de enige juiste manier om daar op een bestendige wijze invulling aan te geven.

De enorm flexibele manier waarop we tot heden allen zijn omgegaan met deze ongekende disruptieve ingreep in ons leven geeft vertrouwen voor de toekomst.

Luctor et Emergo – Ik worstel en kom boven

Door Bas Ossewaarde op 1 november 2021