Pointlogic onderzocht hoe het in Nederland gesteld is met de volgroeidheid van HR-afdelingen binnen 80 grote Nederlandse bedrijven. In deze whitepaper vindt u de belangrijkste conclusies uit het onderzoek.
Tevens worden er aanbevelingen gegeven hoe de HR-afdeling een meer strategische en volwassen rol zou kunnen vervullen. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden (literatuuronderzoek en open interview) en een kwantitatieve methode (surveyonderzoek).