Het belang van werknemersbetrokkenheid

In tijden waar werknemers elkaar vaker op het scherm zien dan in het echt, blijken persoonlijke interactie en cohesie binnen het team en de organisatie een uitdaging te zijn voor werkgevers. Het gebrek aan duidelijke communicatie en de percepte van organisatorische steun leidt vaak tot gedemotiveerde werknemers. Zoals Effectory stelt: “Werknemers hebben een intrinsiek verlangen dat hun werk zinvol en impactvol is en gedijen wanneer ze autonomie, respect en regelmatige feedback krijgen”.

Om te voorkomen dat medewerkers zich niet verbonden voelen met hun bedrijf is het essentieel om tijd en moeite te steken in het realiseren van werknemersbetrokkenheid. Dit omvat de mate van toewijding en betrokkenheid van een werknemer bij zijn of haar organisatie. Ze hebben het gevoel dat hun bijdragen gewaardeerd worden en dat ze de mogelijkheid hebben om te groeien binnen de organisatie, en voelen zich daarom intrinsiek gemotiveerd om te slagen.

Betrokken medewerkers brengen verschillende voordelen met zich mee, vanwaar wij geloven dat dit een kernprioriteit van elk team zou moeten zijn. Betrokken werknemers hebben een positieve houding over hun werk, voelen zich verbonden met de normen en waarden van hun organisatie en presteren hierdoor beter. Bovendien blijken betrokken werknemers veel loyaler te zijn aan hun bedrijf en zijn ze minder snel geneigd om op zoek te gaan naar een andere baan.

“Betrokken werknemers hebben een positieve houding over hun werk, voelen zich verbonden met de normen en waarden van hun organisatie en presteren hierdoor beter.”

Er zijn genoeg redenen om je als organisatie te verdiepen in werknemersbetrokkenheid. Volgens Effectory hebben deze uitspraken de grootste invloed op het realiseren hiervan:

  • Mijn manager motiveert mij in mijn werk
  • Het werk van mijn team draagt bij aan het succes van de organisatie
  • Ik heb het gevoel dat ik bij mijn organisatie pas
  • Ik voel me gewaardeerd door mijn organisatie

Frequente check-ins lijken een goede methode voor managers om hun werknemers te betrekken en korte-termijndoelen te stellen. Een van de grootste belemmeringen om waarde te halen uit werknemersbetrokkenheid is dat werknemers niet het gevoel hebben dat ze de regie hebben over van hun ontwikkeling, prestaties en betrokkenheid. Door regelmatiger met medewerkers de dialoog aan te gaan over hun doelen, krijgen medewerkers meer het gevoel dat ze de baas zijn over hun eigen ontwikkeling.

Voor degenen die dit graag in de praktijk willen brengen, hebben we een lijst opgesteld met tips om de werknemersbetrokkenheid te verhogen:

  1. Koester een sterke bedrijfscultuur waar werknemers trots op zijn om voor te werken en zich mee verbonden voelen;
  2. Geef regelmatig erkenning en feedback;
  3. Ondersteun en stimuleer een gezond evenwicht tussen werk en privéleven;
  4. Creëer op groei gerichte carrièrepaden;
  5. Bied arbeidsvoorwaarden die een impact hebben op zowel de werknemers als hun dierbaren – en communiceer over deze voordelen! Reward Communication tools blijken hiervoor zeer effectief te zijn.