Het is de laatste tijd wat stiller geworden rondom flexibele arbeidsvoorwaarden, beetje ondergesneeuwd in de storm van het aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid met Thuiswerken en alles wat daarbij hoort. Er is volop gesleept met bureaustoelen, schermen etc en de meeste hebben gelukkig nu een mooie plek om thuis te kunnen werken, maar helaas nog niet allen.

En juist nu zou het geëigende moment zijn om aandacht te besteden aan het aanpassen van de (flexibele) arbeidsvoorwaarden die bijdragen aan flexibele arbeidscondities.  Dat gaat niet alleen over regelingen en faciliteiten maar bovenal over goede afspraken over wat we nu en straks van elkaar gaan verwachten. Hoe gaan we de tijd tussen de thuis-plek en de kantoorplek op een flexibele manier verdelen, en hoe flexibel kan dat zijn, hoe borgen we team-cohesie, wat moeten we additioneel nog gaan faciliteren.

Ik hoop dat die discussie in meer organisaties op gang gaat komen, heb hem in ieder geval bij ons zelf wel geagendeerd om met zijn allen te bespreken, input te vergaren en in gezamenlijkheid oplossingen te zoeken.

Samen is ook hier het sleutelwoord, laten we vooral niet terugvallen in oude gewoontes zonder daarbij te overwegen wat de toegevoegde waarde is, wat levert meer werkgeluk op, waar worden we met zijn allen beter van etc. Essentiele vragen om te komen naar een flexibele nieuwe werkelijkheid.

Zoals vrijwel bij alle verandering is flexibiliteit van geest en een open mindset de primaire sleutel voor succes. We hebben met zijn allen een crisis ervaren, waarvan het einde in zicht lijkt te gaan komen, de veerkracht die we daarin met zijn allen getoond hebben is bewonderenswaardig, laten we die kracht ook gebruiken bij de flexibilisering van de arbeids condities en de arbeidsverhoudingen.

Over Bas Ossewaarde

Door Bas Ossewaarde op 1 april 2021