Reward Communicatie gaat over het inzichtelijk en begrijpbaar maken van het beloningspakket dat een medewerker krijgt. Voor de medewerker is dit erg prettig en het leidt op zijn beurt ook weer tot bewezen organisatie voordelen.

De grootste voordelen die in whitepaper naar voren komen zijn:

  • Meer betrokkenheid van de medewerker bij de organisatie strategie
  • Grotere loyaliteit van de medewerker aan de organisatie
  • Een hogere productiviteit van de medewerker