Deze week hebben Pointlogic HR en FODFIN hun samenwerking bekrachtigd.

Hierdoor wordt het voor FODFIN eenvoudiger om betrouwbare inzichten in de HR Data te verkrijgen. Naast deze HR analytics functionaliteit zal een en ander ze daarnaast met name ook in staat stellen om zeer nauwkeurige predicties te maken van de toekomstige loonkosten. Enerzijds op basis van ongewijzigd beleid, maar juist ook bij wijzigende omstandigheden.

In het dynamische speelveld waarin FODFIN zich in België bevindt wordt het in toenemende mate belangrijke om adequaat de vinger aan de pols te kunnen houden.

Samenwerking

Op het kantoor in Brussel drukken Klaas de Mesmaeker, Alain Roland (beide FOD Financiën) en Bas Ossewaarde (Pointlogic HR) elkaar de hand op de samenwerking na de ondertekening van de nieuwe overeenkomst.

Over mensen

Bas Ossewaarde:

“De samenwerking met FOD Financiën is een volgende belangrijke stap in de Belgische expansie. Pointlogic HR is er trots op partner van FOD te mogen zijn en hen verder te helpen met de professionalisering van de HR Functie.”

Klaas De Mesmaeker :

“Voor FOD Financiën is dit een complementaire oplossing naast de huidige Excel-tabellen en complexe berekeningen om te komen tot optimale prognoses van de loonkost. We gaan beter, betrouwbaarder en gedetailleerder kunnen voorspellen en dat in minder tijd en met minder moeite. Pointlogic HR kon ons overtuigen met een veel belovende oplossing, maar ook met talrijke referenties in Nederland en thans ook in België.

De eerste resultaten zijn alvast veelbelovend en uiteraard hopen we dan ook dat de toegevoegde waarde van f3 in een latere fase van het project zal bevestigd worden.”